National Rural Livelihoods Mission

District Rural Development Cell & Anandadhara District Office Paschim Medinipur

Anandadhara District Office

Status of Co-Operative Registration

Sl. Name of the Block No. of Sangha No. of Sangha Registered Left Out
1. Garbeta-I 12 3 9
2. Garbeta-II 10 0 9
3. Garbeta III 8 5 3
4. Midnapore 9 0 9
5. Debra 14 9 5
6. Keshiary 9 1 8
7. Chandrakona I 6 0 6
8. Chandrakona II 6 0 6
9. Binpur II 10 8 2
10. Jhargram 13 7 6
11. Jamboni 10 3 7
12. Keshpur 15 0 15
13. Salbani 10 0 10
14. Dantan I 9 5 4
15. Dantan-II 7 7 0
16. KGP I 7 2 2
17. KGP II 9 0 6
18. Mohanpur 5 1 4
19. Narayangarh 16 10 6
20. Pingla 10 0 10
21. Sabang 13 11 2
22. Binpur I 10 2 8
23. Gopi I 7 1 6
24. Gopi II 6 0 6
25. Nayagram 12 0 12
26. Sankrail 10 2 8
27. Daspur I 10 0 10
28. Daspur II 14 1 13
29. Ghatal 12 0 12